Optopus optical transmitter

Optopus optical transmitter

LX 11 S 0600 1310 nm transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 11 S 0800 1310 nm transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 11 S 1000 1310 nm transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 11 S 1001 O-Band Transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 11 S 1002 O-Band Transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 11 S 1003 O-Band Transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 11 S 1004 O-Band Transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 11 S 1300 1310 nm transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 12 S XX00 1,2 GHz dual 1310 nm Transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 13 S 0312 CWDM Up Stream Transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 13 S 0334 CWDM Up Stream Transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 15 S 1000 1550 nm BC-transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 15 S 1001 1550 nm BC-transmitter

More info
Optopus optical transmitter

LX 15 S 20A0 Full Spectrum Transmitter external modulated

More info
Optopus optical transmitter

LX 15 S 2270 Full Spectrum Transmitter external modulated

More info
Optopus optical transmitter

LX 15 S 2TA0 Full Spectrum Transmitter external modulated

More info
Optopus optical transmitter

LX 15 S 30A0 External modulated Full Spectrum Transmitter CH 27 with optical amplification

More info
Optopus optical transmitter

LX 15 S 30X0 External modulated Full Spectrum Transmitter with optical amplification

More info
Optopus optical transmitter

LX 15 S 40X0 Full Spectrum Dual Transmitter external modulated

More info